Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1)VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 


Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost BMTO Group a.s., Ampérova 444, Liberec 8, 460 08, IČ: 49099361 (prodávající) provozující internetový obchod www.obchodbmto.cz

Kupující závaznou objednávkou stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku nabízeného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2)OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
 


Kupující si může zboží nabízené prodávajícím objednat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, písemně nebo osobně na adrese sídla prodávajícího.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji pouze informativními, nezávaznými, vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, když vlastní kupní smlouva vzniká posléze samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat ke vzniku kupní smlouvy potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
 


Objednávka je přijata prodávajícím do 24 hodin. Potvrzení objednávky a informaci o odeslání zboží zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou okamžikem jejího potvrzení ze strany prodávajícího.
Nebude-li prodávající z jakéhokoliv důvodu (nedostupnost zboží, zrušení položky dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, změna ceny dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, chybně navázaná cena z dodavatelského ceníku do objednávkového systému atp.) vyřídit objednávku přijatou do objednávkového systému, vyhrazuje si právo takovou objednávku nepřijmout. Tuto skutečnost prodávající neprodleně oznámí zákazníkovi.

Stavy objednávek:
 

 1. Přijatá - objednávka přijata do objednávkového sytému prodávajícího (doručena na server) - tento stav neznamená konečné potvrzení objednávky
 2. Nepřijatá - v případě, že prodávající nebude schopen z jakéhokoliv důvodu (nedostupnost zboží, zrušení položky dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, změna ceny dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, chybně navázaná cena z dodavatelského ceníku do objednávkového systému atp.) vyřídit objednávku přijatou do objednávkového systému, označí tuto objednávku s uvedením důvodu nepřijetí jako "Nepřijatou". V případě, že se obě strany dohodnou na změně objednávky, může být objednávka přijata ke zpracování.
 3. Zpracování - prodávající tímto potvrzuje, že žádná z výše uvedených skutečností nebrání vyřízení objednávky a objednávka bude zpracována v co nejkratším možném termínu.
 4. Odesláno / K vyzvednutí - objednávka byla:
  a) předána přepravci k doručení kupujícímu
  b) objednávka je připravena k osobnímu převzetí kupujícím (pouze v případě, že si tento způsob doručení objednávky zvolil)
 5. Storno - objednávka byla zrušena kupujícím  nebo nebyla převzata zákazníkem
   

 

 
 
4) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 


Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí, je považována za závaznou v celém rozsahu. Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat, toto může provést pouze provozovatel na základě předchozí dohody se zákazníkem.

Využíváme služby Fair-COD. Pokud si zákazník zboží objednané na dobírku bez předchozí domluvy nevyzvedne, bude nejprve e-mailem požádán o úhradu nákladů na poštovné a paušální poplatek za balné ve výši 30 Kč. Nevyzvednutí zásilky se dle zákona nepovažuje za odstoupení od platné smlouvy. Pokud cenu poštovného a balného zákazník neuhradí do 10 dnů od odeslání upozornění, bude mu účtován manipulační poplatek 300 Kč a tato pohledávka bude předána firmě Deredes, s.r.o. Tato firma Vás bude kontaktovat a informovat o dalším postupu při uhrazení dluhu. 


 

5) CENA ZBOŽÍ
 


Cena zboží uvedená v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Cena zboží obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.

Změna ceny u již uzavřených a potvrzených objednávek není možná.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.

Přesahuje-li celková cena objednávky částku 15.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo žádat od kupujícího nevratnou zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Přesahuje-li celková cena objednávky částku 50.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo žádat od kupujícího platbu předem v plné výši ceny objednávky. V obou případech obdrží kupující doklad o zaplacení zálohy, resp. platby předem. Při platbě bankovním převodem je třeba uvést variabilní symbol 2 + číslo objednávky.
Bankovní poplatky:
V případě platby převodem (platí zejména pro zahraniční platby vč. Slovenska) je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky. Bude-li platba provedena bez bankovních poplatků, případně rozdělením bankovních poplatků, nebude tato platba akceptována a bude vrácena na účet plátce na jeho náklady a budou mu strženy poplatky za přijatou platbu.

 

6) DODACÍ LHŮTA
 


Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Je-li zboží skladem odesílá ho prodávající druhý den po přijetí objednávky. V případě dodací lhůty delší než 10 dnů bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

V případě platby bankovním převodem je odeslání zásilky současně vázáno na obdržení platby na účet prodávajícího.

Nebude-li prodávající, z jakéhokoliv důvodu, schopen dodržet smluvený termín dodání zboží, bude o tom včas informovat kupujícího. V tomto případě má kupující právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného zboží bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí být zaslána v písemné formě na adresu prodávajícího. Pokud bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, poukáže prodávající odpovídající částku do 3 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena.

 

7) BALNÉ A POŠTOVNÉ
 


Cena poštovného je určena dle zvoleného způsobu dopravy, platby a dle lokality, do které má být zboží doručeno. Celková částka za dopravu se skládá z poplatku za poštovní službu vypočítaného dle hmotnosti odesílaného zboží a cílového místa doručení, dále z poplatku za pojištění zásilky a zvoleného druhu platby zboží. Kupující je o výši této částky informován v průběhu objednávání zboží a celková částka je mu sdělena ještě před konečným potvrzením objednávky.

S každou zásilkou kupující obdrží dodací list, který zároveň slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne a zásilka se prodávajícímu vrátí, bude ho prodávající obratem kontaktovat. Pro opakované zaslání připočte prodávající k původní ceně zásilky poštovné v plné výši, dle způsobu zaslání a požaduje platbu zboží předem na svůj bankovní účet. Způsoby doručení a platby pro jednotlivé regiony:


 

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká pošta
Obchodní balík dobírkou, na účet
PPL
Balík dobírkou, na účet
Spediční služba
Balík na účet
Osobní odběr
Osobní převzetí zboží na účet,v hotovosti

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě na adrese prodávajícího, případně na jiném smluveném místě dle vzájemné dohody prodávájícího a kupujícího - platí pouze pro Českou republiku.8) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 
 

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží prodávající vymění za jiný druh. Zboží musí kupující zaslat doporučeným balíkem na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese kupující.

Kupující má právo vrátit objednané zboží (odstoupit od smlouvy) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží, u kterého nebyl poškozen originální obal a do kterého je možné zboží zpět zabalit. Zboží je potřeba zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na použité, poškozené zboží a na zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího.
 


9) REKLAMACE A ZÁRUKA
 

Případné reklamace vyřídí prodávající na základě individuální dohody s kupujícím, v souladu s platným právním řádem.

Právo z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit pouze na zboží zakoupené u prodávajícího a v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Vykazuje-li objednané zboží zjevné vady již při jeho přebírání, má kupující právo takové zboží nepřevzít a ihned na místě sepíše se zástupcem dopravce protokol o poškození zboží a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu nové bezvadné zboží v co nejkratším možném termínu.

Postup kupujícího při reklamaci:

1) informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně
2) reklamované zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího
3) do zásilky uvede důvod reklamace, popíše vadu a jak se projevuje a uvede kontaktní adresu
4) přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží u prodávajícího

V případě řádně uplatněné reklamace vyřídí prodávající reklamaci podle složitosti případu co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. V odůvodněných případech je možné dohodnout delší lhůtu pro vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé nepřiměřeným používáním a zacházením
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Kontaktní a doručovací adresa prodávajícího:

BMTO GROUP a.s.
sídlem: Ampérova 444, Liberec 8, 460 08
IČ:49099361  DIČ: CZ49099361
Bankovní spojení: KB

IČ: 49099361
DIČ: CZ49099361
Číslo účtu:  
   
Telefon: +420 485 382 335
GSM: +420 603 160 850
e-mail: eshop@bmto.cz


O způsobu vyřízení reklamce rozhodne prodávající podle toho, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.

 

10) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující musí toto své právo spojit s osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím ( návod, záruční list).
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu zboží ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží.
 


11) OCHRANA OSOBNÍCH DAT
 

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Jsou bezpečně uložena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů na chráněných serverech a prodávající je neposkytuje třetím osobám, s výjimkou externí dopravní služby.
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
 

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2009

 

zpět
Copyright © 2019 E-shop BMTO GROUP.